Workshop voor ouder en kind

“Als je maar gelukkig wordt”. Ouders als partners in het studiekeuzeproces.

Voor: scholen (ouderavonden)

Keuzevrijheid is een groot goed. Keuzestress is echter een woord dat je steeds vaker hoort; de spanning rondom het maken van keuzes.
Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren aangeeft dat hun ouders de belangrijkste rol hebben gespeeld bij de keuze voor een bepaalde opleiding. De rol van de ouders bij het keuzeproces is dus groot.

Uitgangspunt van elke ouder is zijn of haar kind gelukkig zien. Dat het zijn of haar interesses volgt, gemotiveerd een leuke studie gaat volgen en daarna goede kansen heeft op de arbeidsmarkt. Toch? Maar hoe help je als ouder je kind hierbij?

Een studiekeuze is meer dan het uitzoeken van een opleiding en een instelling waar die opleiding gevolgd kan worden. Aan het maken van de keuze gaat een proces vooraf.

In deze workshop “Als je maar gelukkig wordt” staat uw kind en zijn of haar keuzeproces centraal. U gaat samen motivatoren en waarden van uw kind onderzoeken om zo ondersteuning te bieden bij het zelfinzicht. Daarbij wordt inzichtelijk wat de invloed van de omgeving, en dus ook u als ouder, op de studiekeuze en het proces is.

Er wordt gebruik gemaakt van de door Keuzecoach Heleen Barkema geproduceerde film “Als je maar gelukkig wordt”. Daarin wordt op een intense manier zichtbaar hoe bijzonder, en bijzonder moeilijk, het begeleiden van je kind bij de studiekeuze is.